*Semua harga yang dipapar tidak termasuk upah dan caj caj lain yang lain berkenaan.

** Semua harga yang dipapar merupakan harga rujukan sahaja dan tidak mewakili harga pasaran terkini. Sila hubungi Akapemas (m) Sdn Bhd untuk harga terkini. Harga rujukan terdapat dalam laman web ini tidak boleh digunakan selepas waktu pejabat Malaysia.


Penafian Harga *

Maklumat dan harga yang dipaparkan di dalam laman web ini hanya untuk pengetahuan umum sahaja. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak mewakili mahupun memberi jaminan terhadap apa-apa kesempurnaan, kesahihan, kebergantungan, kesesuaian atau perolehan yang berkaitan dengan laman web dan maklumat yang terkandung didalamnya. Penggunaan laman web ini adalah diatas risiko masing-masing.Pihak Akapemas (m) Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab keatas kerugian atau kerosakan, termasuk dan tidak terhad kepada kerugian secara langsung mahupun tidak langsung yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini.


Provided by IFC Markets